top of page
Hur kan jag hjälpa dig?

Jag vill gärna använda min erfarenhet och kunskap för att göra skillnad. Ledarskapet på en arbetsplats är nyckeln till en bra arbetskultur. Att ha medarbetare som blir utmattade är ett tecken på att något behöver göras. En chef har också ett viktigt ansvar att stötta en utmattad, både under sjukskrivning och när hen kommer tillbaka till arbetsplatsen samtidigt som skammen över att inte ha lyckats skydda medarbetaren tränger på.

Jag erbjuder två olika sätt att stötta dig som chef att ta hand om dina utmattade anställda.

1

Bokcirkel baserat på Förstå din utmattning

Låt din utmattade medarbetare delta i en bokcirkel baserat på boken Förstå din utmattning. Ge medarbetaren förutsättningar att bygga ihop sig själv igen och att kunna fortsätta vara en kompetent medarbetare på arbetsplatsen.

Det är en sak att förstå någonting, det är en annan sak att göra annorlunda baserat på kunskapen. I bokcirkeln gör vi reflektionsövningar och praktiska övningar. Vi etablerar därmed de nya vägarna i hjärnan.

I bokcirkeln får den utmattade ett sammanhang bland andra utmattade. En trygg plats att läka och hitta hem igen.

Vi träffas digitalt 10 gånger.

2

Individuella samtal med chefer

Hur når jag någon som är på väg att bli utmattad? Hur ger jag medarbetare som kommer tillbaka från en sjukskrivning för utmattning de bästa möjligheterna att läka? Hur hanterar jag mitt eget dåliga samvete när en medarbetare blir utmattad?

 

Chefen är en nyckelperson för att bygga en god arbetskultur. Men det är inte lätt. Baserat på de kunskaper om vad som sker i hjärnan i hjärnan vägleder Elisabet dig för att bättre ta hand om dig och dina medarbetare. Förhoppningsvis kan vi undvika fler utmattade!

Vi samtalar och Elisabet vägleder baserat på de utmaningar du identifierar.

Bokcrkel och individuell samtal
bottom of page