top of page
  • elisabethammaburg

Det kommer inte alltid vara så här

Ska det vara så här idag också? I början av en utmattning vill vi ofta ha en plan för hur vi ska komma tillbaka. Men de verktyg vi har haft för att lösa problem är de samma som de som lett oss in i utmattningen. Vad ska vi göra då?


Åsa och jag pratar om tillit, hopp och förändring som kommer utan att vi kämpar för det.  6 views0 comments

Recent Posts

See All

Ljud, ljus, lukt… Alla intryck påverkar vår hjärna. Under optimala förhållanden kan hjärna stänga ute intryck för att hålla fokus på det som är viktigast. Det är en energikrävande process. När hjärnan

När vi har varit i gång i högt tempo länge kan lugnet kännas obehagligt. Plötsligt får vi utrymme att känna allt det som sker under ytan. Hur kan vi stanna kvar i de obehagliga känslorna? Åsa och jag

bottom of page