top of page
  • elisabethammaburg

En trötthet som inte går att vila bort

Ett av symtomen på utmattningssyndrom är trötthet som inte går att vila bort. Tröttheten är svår att förklara för någon som inte upplevt den. I det här avsnittet pratar Åsa och jag om fysiskt trötthet, när kroppen inte orkar röra på sig. Hur hittar vi balans mellan aktivitet och vila?


Har du några bra tips för att hantera den fysiska tröttheten?
13 views0 comments

Recent Posts

See All

Ljud, ljus, lukt… Alla intryck påverkar vår hjärna. Under optimala förhållanden kan hjärna stänga ute intryck för att hålla fokus på det som är viktigast. Det är en energikrävande process. När hjärnan

När vi har varit i gång i högt tempo länge kan lugnet kännas obehagligt. Plötsligt får vi utrymme att känna allt det som sker under ytan. Hur kan vi stanna kvar i de obehagliga känslorna? Åsa och jag

Ska det vara så här idag också? I början av en utmattning vill vi ofta ha en plan för hur vi ska komma tillbaka. Men de verktyg vi har haft för att lösa problem är de samma som de som lett oss in i ut

bottom of page