top of page
  • elisabethammaburg

Hur hjälper kroppsbudgeten oss att förstå?

I dagens samhälle lämnas individer med ett stort ansvar att förstå hur kroppen fungerar för att kunna skapa förutsättningar för ett hållbart liv. Jag använder begreppet kroppsbudget i min bok “Förstå din utmattning” för att beskriva ett ramverk för att förstå stress och utmattningssyndrom. I avsnittet berättar jag om vad kroppsbudgeten innebär och hur förståelsen för den kan användas i vardagen.
2 views0 comments

Recent Posts

See All

Ljud, ljus, lukt… Alla intryck påverkar vår hjärna. Under optimala förhållanden kan hjärna stänga ute intryck för att hålla fokus på det som är viktigast. Det är en energikrävande process. När hjärnan

När vi har varit i gång i högt tempo länge kan lugnet kännas obehagligt. Plötsligt får vi utrymme att känna allt det som sker under ytan. Hur kan vi stanna kvar i de obehagliga känslorna? Åsa och jag

bottom of page