top of page

Hur hjälper kroppsbudgeten oss att förstå?

I dagens samhälle lämnas individer med ett stort ansvar att förstå hur kroppen fungerar för att kunna skapa förutsättningar för ett hållbart liv. Jag använder begreppet kroppsbudget i min bok “Förstå din utmattning” för att beskriva ett ramverk för att förstå stress och utmattningssyndrom. I avsnittet berättar jag om vad kroppsbudgeten innebär och hur förståelsen för den kan användas i vardagen.
16 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page