top of page
  • elisabethammaburg

Om det inte syns, finns det då?

Om utmattningen varken syns utanpå eller i ett blodprov hos läkaren, finns den då? Kanske jag bara hittar på?


Min utgångspunkt efter studier i biomedicin och neurovetenskap är att om upplevelsen av kroppen och världen är annorlunda, då måste det också ha hänt någonting fysiskt i hjärnan som orsakat förändringen.


I det här samtalet pratar jag och stresspedagogen Åsa Nelson om att inte känna igen sig själv när man blir utmattad och att lita på informationen från kroppen, fastän människor runt om tvivlar. Vi delar med oss av några metoder för att börja lita på kroppen igen.
1 view0 comments

Recent Posts

See All

Ljud, ljus, lukt… Alla intryck påverkar vår hjärna. Under optimala förhållanden kan hjärna stänga ute intryck för att hålla fokus på det som är viktigast. Det är en energikrävande process. När hjärnan

När vi har varit i gång i högt tempo länge kan lugnet kännas obehagligt. Plötsligt får vi utrymme att känna allt det som sker under ytan. Hur kan vi stanna kvar i de obehagliga känslorna? Åsa och jag

bottom of page