top of page
  • elisabethammaburg

Skamtålighet

Alla människor känner skam. Det är en grundaffekt som vi inte kan bli av med. Men det är inte alla som känner igen skam. För att kunna stå kvar i skammen istället för att på olika sätt undvika den behöver vi utveckla skamtålighet.


I avsnittet pratar jag och Åsa om skamtålighetens fyra delar: Känna igen skammen, verklighetsförankring, öppna upp och prata skamspråk.2 views0 comments

Recent Posts

See All

Ljud, ljus, lukt… Alla intryck påverkar vår hjärna. Under optimala förhållanden kan hjärna stänga ute intryck för att hålla fokus på det som är viktigast. Det är en energikrävande process. När hjärnan

När vi har varit i gång i högt tempo länge kan lugnet kännas obehagligt. Plötsligt får vi utrymme att känna allt det som sker under ytan. Hur kan vi stanna kvar i de obehagliga känslorna? Åsa och jag

bottom of page