top of page

Varningssignaler för utmattningssyndrom

På en föreläsning jag höll förra veckan fick jag frågan vilka som är mina varningssignaler på utmattningssyndrom. Jag skriver inte så ofta om det, de flesta som hänger hos mig vet att de är utmattade. Samtidigt är det viktigt att ha en sådan lista i huvudet som varningssignaler om det är dags att se över balansen i livet. Här är mina topp tre varningssignaler:


Sömnen strular

Det var rätt sent i processen inför båda mina utmattningar som jag noterade sömnförändringar. Kanske var det för att jag hade små barn och dålig sömn var normaltillståndet. Veckan före första utmattningen kunde jag inte sova alls, men då var det redan alldeles för nära själva utmattningen. Nu är sömnen normalt är bättre är det mitt första tecken. Jag väntar inte en vecka för att göra förändringar om sömnen börjar bli konstig.


Anledningen till att sömnen påverkas av stress är att energihormonet kortisol och sömnhormonet melatonin sjunger växelkör. Kortisolet ska i sin normalcykel stiga på morgonen och ge oss energi för att vakna och komma igång för dagen. Sedan sjunker nivåerna sakta under dagen och då kommer melatoninet igång. Vid midnatt är melatoninet som högst för att sedan sjunka under natten.


Om någon av de här hormonen är ur balans fungerar inte vår sömn-vakenhetsrytm. Och sover vi inte fungerar inte våra celler. Fungerar inte cellerna blir energiproduktionen lidande. Inför en utmattning är kortisolet oftast så högt för sent på kvällen att melatoninet inte har en chans. Men utan melatoninet kommer inte heller kortisolet igång på morgonen.


Tanken ”Jag har inget val”

I båda mina utmattningar var jag övertygad om att jag inte hade något annat val än att ta mig igenom det här. När vi slutar se möjligheter och utvägar, då är det ett tydligt tecken att ekonomichefen har fått allt för stor påverkan på styrningen av kroppsbudgeten. Vi har tappat kreativiteten, problemlösningsförmågan, eftertänksamheten och springer bara från eller mot lejonet.


Den stressen vi hanterar idag kräver egentligen bra hjärnkapacitet och beslutsförmåga. Men vår kropp är fortfarande designad efter livet på savannen. Det betyder att hjärnan när vi står inför ett hot prioriterar bort energislukande delar som till exempel beslutsförmåga och arbetsminne.


Känslomässigt instabil

Ett tydligt tecken på att jag är överväldigad av kraven eller situationen att jag börjar gråta för minsta lilla. Men det kan också handla om att vara arg hela tiden. Ilska mobiliserar energi och är dränerande för kroppsbudgeten. Jag var så arg inför min första utmattning och jag hittade ingen väg att få utlopp och gehör för min ilska. Den tog inte vägen någonstans. Det gjorde mig förtvivlad men samtidigt såg jag ännu mindre en utväg annat än att fortsätta.


Känslomässig instabilitet är ett tydligt tecken på att kroppsbudgeten är låg och att vi är i behov av påfyllnad. Enligt teorin om dekonstruerade känslorna är de känslor vi upplever hjärnans sätt att göra mening av förändringar i kroppsbudgeten. Stora förändringar i kroppsbudgeten eller kraftiga aktiverande känslor är tecken på en överaktiv ekonomichef.


Förstå varningssignaler genom kroppsbudgeten

Det som har blivit mina varningssignaler är en direkt konsekvens av det jag har lärt mig om kroppsbudgeten. I min onlinekurs Förstå kroppsbudgeten får du veta hur kroppens energireglering påverkas av långvarig stress och vad som händer när cellernas energikraftverk går i försvarsläge. Kunskapen kan vi använda för att vända den nedåtgående spiralen i tid för att förhindra och förebygga utmattningssyndrom.


28 views0 comments

コメント


bottom of page