top of page

Förstå din utmattning - Reflektionsbok

Att ta kunskapen från hjärnan till hjärtat...
Från hjärna till hjärta...

Jag önskar att jag kunde säga att du, bara genom att läsa Förstå din utmattning, kommer att läka. Men bara kunskap räcker inte för att skapa hållbar förändring i hjärnan. Först måste vi ta kunskapen från hjärnan till hjärtat. Vi måste bli klara över vad den betyder för oss och känna alla de känslor det medför. Sedan går vägen vidare till att arbeta med våra beteenden, att göra annorlunda. Då kommer vi få öva, trilla, resa på oss och försöka igen. Till slut har den lilla stigen av nervceller som arbetar tillsammans för att skapa de nya vanorna blivit en motorväg genom hjärnan. En hållbar förändring för ett hållbart liv.

 

I den här reflektionsboken finns övningar för att göra kunskapen i Förstå din utmattning till din. Här finns också övningar för att göra annorlunda och börja etablera nya stigar. Övningarna bygger på det som står i boken och det underlättar att ha läst det kapitlet övningen tillhör när du gör övningen.

Omslag för reflektionsbok till boken Förstå din utmattning
bottom of page