top of page
  • elisabethammaburg

Skam och utmattningssyndrom

Många är ovana vid att använda ordet skam och att se vad det gör i våra liv. En utmattning innebär nästan oundvikligen skam. Vi blir någon vi inte vill vara när vi blir utmattade och det ger ofta skamkänslor.


För att bli vän med skammen behöver vi frikoppla vår prestation från vårt självvärde.


Åsa och jag berättar om hur de såhär i efterhand kan se att skammen påverkade dem i början av utmattningen. 


Brené Browns TED-talk om skam: https://www.youtube.com/watch?v=psN1DORYYV0



1 view0 comments

Recent Posts

See All

Ljud, ljus, lukt… Alla intryck påverkar vår hjärna. Under optimala förhållanden kan hjärna stänga ute intryck för att hålla fokus på det som är viktigast. Det är en energikrävande process. När hjärnan

När vi har varit i gång i högt tempo länge kan lugnet kännas obehagligt. Plötsligt får vi utrymme att känna allt det som sker under ytan. Hur kan vi stanna kvar i de obehagliga känslorna? Åsa och jag

bottom of page